Regulament
CONCURSUL ”CRAIOVA-PIANO”
 27 - 29 MARTIE 2020


Concursul ”CRAIOVA-PIANO”, ediția a XIV-a  este organizat într-o singură etapă de către Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova în parteneriat cu ASOCIAȚIA CULTURALĂ A LICEULUI DE ARTĂ (ACLA) şi se adresează tinerilor pianişti, indiferent de naţionalitate care se încadrează într-un sistem de învăţământ artistic de stat.
Concursul este înscris în calendarul concursurilor naționale școlare cu participare internațională fără finanțare M.E.N la poziția 73.

Concursul de desfăşoară astfel pe secțiuni, astfel:

I.                   Secțiunea ”Juniori”
- categoria A –  născuţi după Ianuarie 2011
- categoria B –  născuţi după Ianuarie 2009

II.                Secțiunea ”Mici virtuozi”
- categoria C –  născuţi după Ianuarie 2007
- categoria D –  născuţi după Ianuarie 2005

III.             Secțiunea ”Tinere speranțe”
- categoria E –  născuţi după Ianuarie  2003
- categoria F –  născuţi după Ianuarie  2001

IV.             Secțiunea ”Academică”
- categoria G -  născuţi între 1990 – 2001

 Repertoriul concursului:
 -  un studiu;
                   - două piese diferite ca stil.

Repertoriul specificat în formularul de înscriere on line, nu poate fi modificat ulterior.

Durata totală a repertoriului pentru fiecare categorie nu va depăşi:
- 10 minute la categoriile A şi B;
- 15 minute la categoria C;
- 20 minute la categoria D;
- 25 minute la categoria E;
- 30 minute la categoria F;
- 40 minute la categoria G.

Juriul concursului:
 
Președinte, 
Prof.univ.dr. Daniela Andonova
National Music Academy "Prof. P.  Vladiguerov" Sofia, Bulgaria
Membri:
- Lect.univ.dr. Marina Dragomirescu
Universitatea Națională de Muzică din București
- Lect.univ.dr. Delia Pavlovici
Universitatea Națională de Muzică din București

Înscrierea la concurs se va realiza on line pe baza următoarelor documente:
-          completarea formularului de înscriere on-line accesând link-ul
https://eSurv.org?s=MLELFF_73d1ddd4 care este postat și pe blogul concursului http://craiova-piano.blogspot.ro/ la secțiunea INFORMAȚII ;
-          certificatul de naștere scanat și mesajul cu acordul de participare dat de către părinți/tutori pentru elevii minori vor fi trimise pe adresa de email concurs.craiova.piano@gmail.com;
-          chitanța de plată a unei donații către ACLA în valoare de: 
            30 Euro – Secțiunea ”Juniori” 
       35 Euro – Secțiunea ”Mici virtuozi”
       40 Euro – Secțiunea ”Tinere speranțe”
       45 Euro – Secțiunea ”Academică”
sau echivalentul în moneda națională (RON) la cursul BNR din ziua tranzacției va fi trimisă pe adresa de email concurs.craiova.piano@gmail.com;
    
          Donația va fi virată astfel: 
 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ A LICEULUI DE ARTĂ ”MARIN SORESCU”
STR.TABACI NR.4, CRAIOVA  - CUI: 2795 6331
-          cont în LEI: RO 96 RNCB 0139 1252 9026 0001

Concurenții din străinătate vor plăti donația în ziua concursului.

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE ESTE  13 Martie 2020.

REGULAMENT GENERAL
1. Se acordă premii și menţiuni pentru fiecare categorie, precum și diplome de participare pentru toţi concurenţii.
2. Toți concurenții vor fi apreciați în baza unui sistem unic de punctaj, decizia juriului fiind fără drept de contestare.
3. Juriul îşi rezervă dreptul de a acorda sau nu toate cele 3 (trei) premii la fiecare categorie.
4. Juriul își rezervă dreptul de a opri un concurent dacă se consideră că interpretarea acestuia nu îndeplinește criteriile de performanță.
5. Diplomele și premiile se ridică personal, numai la Gala Laureaților.
6. În cadrul Galei Laureaților participanții care au obținut Premiul I vor interpreta una din piesele prezentate în concurs, la alegerea juriului.
7. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face publice, în scop de promovare, înregistrări video şi audio din timpul concursului, înscrierea reprezentând acordul participanţilor în acest sens.
8. Concursul se va desfăşura la Liceul de Arte Marin Sorescu” din Craiova, participanţii sunt rugaţi să se prezinte la comisia de organizare concursului pentru a-şi confirma sosirea şi a prezenta actele de identitate, precum şi copiile după partituri.
9. Ordinea intrării în concurs, programul de desfăşurare și alte informații suplimentare se pot obține accesând blogul concursului http://craiova-piano.blogspot.ro/ la secțiunea INFORMAȚII.

Persoană de contact: Petrescu Mary 
E-mail: concurs.craiova.piano @gmail.com
CONCURSUL ”CRAIOVA-PIANO”
 29 - 31 MARTIE 2019


Concursul ”CRAIOVA-PIANO”, ediția a XIII-a  este organizat într-o singură etapă de către Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova în parteneriat cu ASOCIAȚIA CULTURALĂ A LICEULUI DE ARTĂ (ACLA) şi se adresează tinerilor pianişti, indiferent de naţionalitate care se încadrează într-un sistem de învăţământ artistic de stat.

Concursul de desfăşoară astfel pe secțiuni, astfel:

I.                   Secțiunea ”Juniori”
- categoria A –  născuţi după Ianuarie 2010
- categoria B –  născuţi după Ianuarie 2008

II.                Secțiunea ”Mici virtuozi”
- categoria C –  născuţi după Ianuarie 2006
- categoria D –  născuţi după Ianuarie 2004

III.             Secțiunea ”Tinere speranțe”
- categoria E –  născuţi după Ianuarie  2002
- categoria F –  născuţi după Ianuarie  2000

IV.             Secțiunea ”Academică”
- categoria G -  născuţi între 1989 – 2000

 Repertoriul concursului:
 -  un studiu;
                   - două piese diferite ca stil.

Repertoriul specificat în formularul de înscriere on line, nu poate fi modificat ulterior.

Durata totală a repertoriului pentru fiecare categorie nu va depăşi:
- 10 minute la categoriile A şi B;
- 15 minute la categoria C;
- 20 minute la categoria D;
- 25 minute la categoria E;
- 30 minute la categoria F;
- 40 minute la categoria G.

Juriul concursului:
 
Președinte, 
Prof.univ.dr. Daniela Andonova
National Music Academy "Prof. P.  Vladiguerov" Sofia, Bulgaria
Membri: 
- Prof.Florian Nemeș
Consilier al Secretarului de Stat din M.E.N
- Prof.univ.dr. Vlad Dimulescu
Universitatea Națională de Muzică din București
- Lect.univ.dr. Marina Dragomirescu
Universitatea Națională de Muzică din București

Înscrierea la concurs se va realiza on line pe baza următoarelor documente:
-          completarea formularului de înscriere on-line accesând link-ul
https://eSurv.org?s=MNDNIO_4c6d99d4, care este postat și pe blogul concursului http://craiova-piano.blogspot.ro/ la secțiunea INFORMAȚII ;
-          certificatul de naștere scanat și mesajul cu acordul de participare dat de către părinți/tutori pentru elevii minori vor fi trimise pe adresa de email concurs.craiova.piano@gmail.com;
-          chitanța de plată a unei donații către ACLA în valoare de: 
            25 Euro – Secțiunea ”Juniori” 
       30 Euro – Secțiunea ”Mici virtuozi”
       35 Euro – Secțiunea ”Tinere speranțe”
       40 Euro – Secțiunea ”Academică”
sau echivalentul în moneda națională (RON) la cursul BNR din ziua tranzacției va fi trimisă pe adresa de email concurs.craiova.piano@gmail.com;
    
          Donația va fi virată astfel: 
 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ A LICEULUI DE ARTĂ ”MARIN SORESCU”
STR.TABACI NR.4, CRAIOVA  - CUI: 2795 6331
-          cont în LEI: RO 96 RNCB 0139 1252 9026 0001

Concurenții din străinătate vor plăti donația în ziua concursului.

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE ESTE  17 Martie 2019.

REGULAMENT GENERAL
1. Se acordă premii și menţiuni pentru fiecare categorie, precum și diplome de participare pentru toţi concurenţii.
2. Toți concurenții vor fi apreciați în baza unui sistem unic de punctaj, decizia juriului fiind fără drept de contestare.
3. Juriul îşi rezervă dreptul de a acorda sau nu toate cele 3 (trei) premii la fiecare categorie.
4. Juriul își rezervă dreptul de a opri un concurent dacă se consideră că interpretarea acestuia nu îndeplinește criteriile de performanță.
5. Diplomele și premiile se ridică personal, numai la Gala Laureaților.
6. În cadrul Galei Laureaților participanții care au obținut Premiul I vor interpreta una din piesele prezentate în concurs, la alegerea juriului.
7. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face publice, în scop de promovare, înregistrări video şi audio din timpul concursului, înscrierea reprezentând acordul participanţilor în acest sens.
8. Concursul se va desfăşura la Liceul de Arte Marin Sorescu” din Craiova, participanţii sunt rugaţi să se prezinte la comisia de organizare concursului pentru a-şi confirma sosirea şi a prezenta actele de identitate, precum şi copiile după partituri.
9. Ordinea intrării în concurs, programul de desfăşurare și alte informații suplimentare se pot obține accesând blogul concursului http://craiova-piano.blogspot.ro/ la secțiunea INFORMAȚII.

Persoană de contact: Petrescu Mary 
E-mail: concurs.craiova.piano @gmail.comCONCURSUL ”CRAIOVA-PIANO”
 16 - 18 MARTIE 2018


CONCURSUL ”CRAIOVA-PIANO” CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ESTE ÎNSCRIS ÎN CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018,FĂRĂ FINANȚARE M.E.N

Concursul ”CRAIOVA-PIANO”, ediția a XII-a  este organizat într-o singură etapă de către Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova în parteneriat cu Asociația Culturală a Liceului de Artă (ACLA) şi se adresează tinerilor pianişti, indiferent de naţionalitate care se încadrează într-un sistem de învăţământ artistic de stat.

Concursul de desfăşoară astfel pe secțiuni, astfel:

I.                   Secțiunea ”Juniori”
- categoria A –  născuţi după ianuarie 2009
- categoria B –  născuţi după ianuarie 2007

II.                Secțiunea ”Mici virtuozi”
- categoria C –  născuţi după ianuarie 2005
- categoria D –  născuţi după ianuarie 2003

III.             Secțiunea ”Tinere speranțe”
- categoria E –  născuţi după ianuarie  2001
- categoria F –  născuţi după ianuarie  1999

IV.             Secțiunea ”Academică”
- categoria G -  născuţi între 1988 – 1999
  • Repertoriul concursului:
 -  un studiu;
                   - două piese diferite ca stil.

Repertoriul specificat în formularul de înscriere on line, nu poate fi modificat ulterior.

  • Durata totală a repertoriului pentru fiecare categorie nu va depăşi:
- 10 minute la categoriile A şi B
- 15 minute la categoria C
- 20 minute la categoria D
- 25 minute la categoria E
- 30 minute la categoria F
- 40 minute la categoria G

  •  Juriul concursului va fi alcătuit din pianişti de renume din țară și din străinătate.
  • Înscrierea la concurs se va realiza on line pe baza următoarelor documente:
-          completarea formularului de înscriere on-line accesând link-ul
https://eSurv.org?s=MHOLMM_9dca9b33 , care este postat și pe blogul concursului http://craiova-piano.blogspot.ro/ la secțiunea INFORMAȚII ;
-          certificatul de naștere scanat și mesajul cu acordul de participare dat de către părinți/tutori pentru elevii minori vor fi trimise pe adresa de email concurs.craiova.piano@gmail.com;
-          chitanța de plată a unei donații către ACLA în valoare de: 
           20 Euro – Secțiunea ”Juniori” 
          25 Euro – Secțiunea ”Mici virtuozi”  
     30 Euro – Secțiunea ”Tinere speranțe”
     40 Euro – Secțiunea ”Academică”
sau echivalentul în moneda națională (RON) la cursul BNR din ziua tranzacției va fi trimisă pe adresa de email concurs.craiova.piano@gmail.com;

  • Donația va fi virată astfel:
ASOCIAȚIA CULTURALĂ A LICEULUI DE ARTĂ ”MARIN SORESCU”
STR.TABACI NR.4, CRAIOVA   
CUI: 2795 6331 

cont în LEI: RO 96 RNCB 0139 1252 9026 0001
            cont în EURO: RO 42RNCB 0139 1252 9026 0003

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE ESTE  2.03.2018.

REGULAMENT GENERAL
1. Se acordă premii și menţiuni pentru fiecare categorie, precum și diplome de participare pentru toţi concurenţii.
2. Toți concurenții vor fi apreciați în baza unui sistem unic de punctaj, decizia juriului fiind fără drept de contestare.
3. Juriul îşi rezervă dreptul de a acorda sau nu toate cele 3 (trei) premii la fiecare categorie.
4. Juriul își rezervă dreptul de a opri un concurent dacă se consideră că interpretarea acestuia nu îndeplinește criteriile de performanță.
5. Diplomele și premiile se ridică personal, numai la Gala Laureaților.
6. În cadrul Galei Laureaților participanții care au obținut Premiul I vor interpreta una din piesele prezentate în concurs, la alegerea juriului.
7. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face publice, în scop de promovare, înregistrări video şi audio din timpul concursului, înscrierea reprezentând acordul participanţilor în acest sens.
8. Concursul se va desfăşura la Liceul de Arte Marin Sorescu” din Craiova, participanţii sunt rugaţi să se prezinte la comisia de organizare concursului pentru a-şi confirma sosirea şi a prezenta actele de identitate, precum şi copiile după partituri.
9. Ordinea intrării în concurs, programul de desfăşurare și alte informații suplimentare se pot obține accesând blogul concursului http://craiova-piano.blogspot.ro/ la secțiunea INFORMAȚII.


  • Persoane de contact: prof.dr.Petrescu Mary şi pentru participanții din străinătate prof. Mirea Dora Ileana la adresa de e-mail concurs.craiova.piano@gmail.com.


VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE!
ECHIPA DE ORGANIZAREEDIŢIA A XI-A, 31.03.2017-2.04.2017
Concursul este înscris în Calendarul concursurilor naționale școlare, fără finanțare MECS-2016-2017, la poziția 61. 

REGULAMENT  / COMPETITION RULES
Informații/ Information: 
E-mail: concurs.craiova.piano@gmail.com
Web: http://liceuldeartecv.licee.edu.ro/

COMPONENŢA JURIULUI 
PREŞEDINTE ONORIFIC
- Walter Krafft - Munchener Musikseminar
PREŞEDINTE
- DANIELA ANDONOVA - 
National  Academy of Music „Prof. P.Vladigerov ”, Sofia, Bulgaria 
MEMBRI- MARINA DRAGOMIRESCU - Lect. univ. dr. Universitatea Națională de Muzică, București
- MIHAI UNGUREANU -  Filarmonica “Oltenia” Craiova

EDIŢIA A X-A, 18-20 Martie 2016
Concursul este înscris în Calendarul concursurilor naționale școlare, fără finanțare MECS-2015-2016, la poziția 55.

COMPONENŢA JURIULUI 

PREŞEDINTE
- DANIELA ANDONOVA - National  Academy of Music „Prof. P.Vladigerov ”, Sofia, Bulgaria 
MEMBRI- MARINA DRAGOMIRESCU - Lect. univ. dr. Universitatea Națională de Muzică, București
- MIHAI UNGUREANU -  Filarmonica “Oltenia” Craiova